PUT USPEŠNOG
POSLOVANjA OBELEŽEN
JE BEZBEDNIM I
ZDRAVIM KORACIMA

Mi smo Vaš pouzdan partner na tom putu.

Naša misija je izgradnja bezbedne i zdrave radne okoline uz
očuvanje i unapređenje interesa kako zaposlenih tako i poslodavca.

Naša vizija je uspostavljanje kulture rada i dostizanje pune produktivnosti na temeljima fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja zaposlenih.

ULAGANJE U BEZBEDNOST NE PREDSTAVLJA TROŠAK VEĆ INVESTICIJU​

Svaki poslodavac je dužan da se pridržava propisa iz oblasti bezbednost i zdravlja na radu koji prvenstveno za cilj imaju stvaranje preduslova za smanjenje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom u najvećoj mogućoj meri.

Često, na prvi pogled novčana sredstva koja je potrebno obezbediti za primenu ovih mera deluju kao dodatno opterećenje, ali detaljnijom analizom lako se može zaključiti da je zapravo reč o ulaganju u budućnost poslovanja.

Kako od nivoa bezbednosti zavise zdravstvena i radna sposobnost zaposlenih, tako od zdravstvene i radne sposobnosti zaposlenih zavise stepen produktivnosti u okviru preduzeća i ugled koji to preduzeće gradi u poslovnom svetu. Obezbeđivanjem kvalitetnih uslova rada i podizanjem svesti o očuvanju zdravlja poslodavac direktno utiče na odgovornost, predanost i motivisanost zaposlenih. Pored toga, svaka povreda na radu predstavlja i trošak za poslodavca koji je u obavezi da zaposlenom za sve vreme trajanja bolovanja obezbedi naknadu zarade i da snosi sve eventualne troškove lečenja.

Takođe, ne treba zanemariti ni zakonske kaznene odredbe u slučaju nepoštovanja obavezujućih propisa koje iznose i do 1.000.000,00 dinara.

STRUČNA PODRŠKA KAO
KLJUČ USPEHA

Uvođenje i razvijanje sistema bezbednosti i zdavlja na radu je kontinuiran proces, koji se zasniva na doslednoj primeni skupa mera i aktivnosti, dok njegovu okosnicu čini sistematski pristup u preventivnom delovanju.


Za uspeh na ovom polju poslodavcima je neophodna stručna pomoć, koju D.O.O. ,,DND zaštita na radu“ već godinama pruža svojim klijentima. Naš tim kvalitetno i efikasno, uz poštovanje svih ugovorenih rokova, odgovara na Vaše potrebe i usklađuje ih kako sa pravnom regulativnom, tako i sa potrebama zaposlenih.

Shopping Basket